Η ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και

ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πρώην Προισταμένη Τμ.Πληρωμών Συντάξεων)

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431 (14-16μμ)

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Αλλαγές σε όρια ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992)
Ημέρες ασφάλισης
Ετος συμπλήρωσης
Για πλήρη σύνταξη
Για μειωμένη σύνταξη
Ανδρες
4.500
Μέχρι την 31/12/2012
65
60
4.500
Από την 1η/1/2013
67
62
10.000
Μέχρι την 31/12/2010
62
60
10.000
2011
63
60
10.000
2012
63,5
60
10.000
Από την 1η/1/2013
67
62
10.500
Μέχρι την 31η/12/2010
58
-
10.800
2011
58
-
11.100
2012
59
-
12.000
2013
62
-
Γυναίκες
4.500
Μέχρι την 31/12/2010
60
55
4.500
2011
61
56
4.500
2012
62
57
4.500
2013
67
62
10.000
Μέχρι την 31η/12/2010
57
55
10.400
2011
58
56
10.800
2012
58,5
56,5
* Σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία

Μητέρες ανηλίκων
ΔΗΜΟΣΙΟ
25 έτη
Μέχρι 31/12/2010
50
25 έτη
-2011
52
25 έτη
-2012
55
25 έτη
Από 1ης/1/2013
67
* Μειωμένα όρια προβλέπονται και για άντρες με ανήλικα τέκνα, που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011-2012.

ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΤΟΣΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΓΙΑ ΠΛΗΡΗΣΥΝΤΑΞΗΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
2010
25
50
--
2011
25
52
50
2012
25
55
53
2013 και μετά
25
67
62
ΙΚΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
5.500
Μέχρι 31/12/2010
55
50
5.500
2011
57
52
5.500
2012
60
55
5.500
2013
67
62


Ασφαλισμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά μέχρι 31/12/1992
Ημέρες ασφάλισης
Ετος συμπλήρωσης
Για πλήρη σύνταξη
Για μειωμένη σύνταξη
Ανδρες
4.500
Μέχρι 31/12/2012
60
-
4.500
Από την 1η/1/2013
62
-
Γυναίκες
4.500
Μέχρι 31/12/2010
55
-
4.500
2011
56
-
4.500
2012
57
-
4.500
Από την 1η/1/2013
62
-
Ανδρες - Γυναίκες
10.500
Μέχρι 31/12/2010
55
53
10.500
2011
55 και 9 μήνες
53 και 9 μήνες
10.500
2012
56 και 6 μήνες
54 και 6 μήνες
10.500
2013
60 και 9 μήνες
58 και 9 μήνες
* Τα 4/5 των ημερών ασφάλισης πρέπει να είναι στα βαρέα. ** Απαιτούνται 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 13 έτη.

http://www.ethnos.gr

Το καθεστώς για τα βαρέα και ανθυγιεινά

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τον αριθμό των ενσήμων αλλά και το έτος θεμελίωσης δικαιώματος.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:
1. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα. Για θεμελίωση το 2010 μειωμένη σύνταξη δίνεται στo 53o έτος και πλήρης στο 55ο. Στη συνέχεια υπάρχει σταδιακή αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και φέτος πλήρης σύνταξη δίνεται σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών και μειωμένη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Προσοχή καθώς απαιτούνται 1.000 ημέρες στα βαρέα την τελευταία 13ετία πριν από την αίτηση.
2. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα. Διαφορετικές ταχύτητες ισχύουν για άντρες και γυναίκες. Ειδικότερα:
- Οι άντρες μέχρι το τέλος του 2012 αποχωρούσαν με τα απαιτούμενα ένσημα και τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Από το 2013 και μετά το όριο έχει πάει στο 62ο έτος.

- Οι γυναίκες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν τα απαιτούμενα ένσημα και το 55ο έτος δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Τη διετία 2011-2012 ισχύουν μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά το όριο ηλικίας.
http://www.ethnos.gr
 

Εννέα ρυθμίσεις για μητέρες ανηλίκων

Εννιά ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα ταχύτερης εξόδου σε μητέρες ανήλικων τέκνων. Οι διατάξεις αυτές αφορούν ασφαλισμένες στον δημόσιο τομέα, στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ - τράπεζες) και στο ΙΚΑ που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.
Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

• Γυναίκες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν 25ετία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 50ό έτος.
• Γυναίκες που το 2011 είχαν 25ετία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 52ο έτος. Η διάταξη αυτή ισχύει και για άντρες.
• Γυναίκες που το 2012 είχαν 25ετία στο Δημόσιο και ανήλικο τέκνο. Η σύνταξη καταβάλλεται στο 55ο έτος. Η διάταξη αυτή ισχύει και για άντρες.
• Γυναίκες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν 25ετία στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 50ό έτος.
• Γυναίκες που το 2011 είχαν 25ετία στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών και ανήλικο τέκνο. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στο 52ο έτος και μειωμένη στο 50ό.
• Γυναίκες που το 2012 είχαν 25ετία στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος και μειωμένη στο 53ο.
• Γυναίκες που μέχρι το τέλος του 2010 είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 55ο έτος και μειωμένη στο 50ό.
• Γυναίκες που το 2011 είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 57 και μειωμένη στα 52.
 • Γυναίκες που το 2012 είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ και ανήλικο τέκνο. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη στο 60ό έτος και μειωμένη στο 55ο.
http://www.ethnos.gr

Ποιοι αποχωρούν από Δημόσιο - ΙΚΑ - ΔΕΚΟ

Είκοσι τέσσερις ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα εξόδου πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους για ασφαλισμένους από το 1983 έως και το 1992.
Οι δεκατρείς από αυτές τις διατάξεις αφορούν γενικές κατηγορίες ασφαλισμένων, ενώ οι υπόλοιπες έντεκα καλύπτουν «ειδικές» ομάδες όπως είναι οι μητέρες ανηλίκων και οι εργαζόμενοι στα βαρέα.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι πόρτες εξόδου πριν από τα 62 ανοίγουν για τις εξής κατηγορίες:
1. ΙΚΑ. Πέντε είναι οι βασικές διατάξεις για σύνταξη πριν από το 62ο έτος:
• Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35ετία μέχρι και το 2012. Το 2010 η «έξοδος» γίνεται στα 58. Το 2011 το όριο ηλικίας παραμένει στα 58 αλλά απαιτούνται 10.800 ημέρες ασφάλισης για τη σύνταξη (το δικαίωμα κλειδώνει με 10.500 ημέρες). Το 2012 το όριο πάει στα 59 και οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης φτάνουν τις 11.100.
• Γυναίκες με 10.000 ένσημα. Θεμελίωσαν δικαίωμα αν το 2010 είχαν τα ένσημα και το 55ο έτος για μειωμένη σύνταξη (πλήρης δίνεται στα 57). Μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011-2012 με αύξηση τόσο των ημερών ασφάλισης όσο και του χρόνου.
Προσοχή, καθώς για τη μειωμένη απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία.
• Αντρες με 10.000 ένσημα. Μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 60 αν είχαν τις προϋποθέσεις μέχρι το τέλος του 2012.
• Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης. Ανάλογα με το έτος θεμελίωσης, το όριο κυμαίνεται από το 60ό έως το 62ο έτος για πλήρη σύνταξη και το 55ο έως το 57ο έτος για μειωμένη.
• Αντρες με 4.500 ημέρες ασφάλισης. Ταχύτερα μπορεί να αποχωρήσουν όσοι είχαν τις ημέρες ασφάλισης και το 60ό έτος μέχρι το τέλος του 2012 (μειωμένη σύνταξη). Για θεμελίωση μετά το 2013 δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς.
2. Δημόσιο. Το δικαίωμα θεμελιώνεται με 25ετία και η «έξοδος» γίνεται όποτε πιάσει ο ασφαλισμένος το κατά περίπτωση όριο. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τριτέκνους. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:
• Αντρες. Σε περίπτωση που συμπληρώνουν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010 μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 60 (πλήρης στα 65). Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011-2012, καθώς προβλέπονται μειωμένα όρια.

150.000 εργαζόμενοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη

Ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουν για ασφαλισμένους που πρόλαβαν να «κλειδώσουν» το δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012
Σύνταξη πριν συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 150.000 ασφαλισμένοι, που έχουν προλάβει να θεμελιώσουν ασφαλιστικό δικαίωμα.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι είναι «τυχεροί» καθώς πρόλαβαν να συμπληρώσουν τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν.
Την ίδια στιγμή σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται 100.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μόνο τα έτη ασφάλισης, αλλά «κυνηγάνε» το όριο ηλικίας.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι περιμένουν τις τελικές ρυθμίσεις για να δουν πώς θα μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 67 και μειωμένη στα 62. Ωστόσο ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουν για ασφαλισμένους που πρόλαβαν να «κλειδώσουν» το δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Οι εκπρόσωποι της τρόικας έχουν ζητήσει να μπει τέλος στη συνταξιοδότηση πριν από το 62ο έτος και να αυξηθούν τα έτη ασφάλισης για όσους αποχωρούν με 15ετία. Με βάση την πρόταση της ελληνικής πλευράς:

• Τα έτη ασφάλισης θα πάνε από 15 σε 20 για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1975. Οσοι έχουν από 15 έως 20 έτη θα παίρνουν αναλογική σύνταξη, ενώ τα κατώτερα όρια (βασική και αναλογική σύνταξη) θα είναι εγγυημένα για όσους έχουν 20ετία.
• Οσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 με βάση την πρόταση της ελληνικής πλευράς θα διατηρήσουν το ισχύον καθεστώς. Το 2019 τα όρια -για όσους βγαίνουν πριν από τα 62- θα αυξηθούν κατά δύο χρόνια και το 2020 κατά τέσσερα έτη. Από το 2021 θα κλείσουν όλα τα παράθυρα εξόδου πριν από τα 62.
Σε περίπτωση που περάσουν οι προτάσεις της κυβέρνησης, δεν κινδυνεύουν οι ασφαλισμένοι προ του 1983 σε Δημόσιο και ειδικά ταμεία. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα προλάβουν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα 35 έτη μέχρι το τέλος του 2018 και να αποχωρήσουν ανεξαρτήτως ορίου.
Ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν στο Δημόσιο για έγγαμες γυναίκες και μητέρες ανηλίκων, που ασφαλίστηκαν πριν από το 1983. Συγκεκριμένα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 24 ετών και 6 μηνών χρόνου ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας (η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη αποχωρήσει).
http://www.ethnos.gr
 

Νέες μειώσεις σε συντάξεις και εφάπαξ το 2015 - τι αλλάζει στο ασφαλιστικό

Οι τέσσερις μεγαλες αλλαγες που ερχονται στο ασφαλιστικο το 2015 (χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε τι θα επιφέρει η επικείμενη διαπραγματευση της κυβέρνησης με τη τροικα), είναι οι εξης:
1. ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ:
Από το 2015 αλλαζει ο τροπος υπολογισμού των συντάξεων. Δηλαδή χαμηλότερες συντάξεις θα καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία στους συνταξιοδοτούμενους από την 1/1/2015 σε σχέση με ό,τι θα έπαιρναν αν έβγαιναν στη σύνταξη ως τις 31/12/2014 ή είχαν ως τότε θεμελιώσει τις προϋποθέσεις εξόδου από την εργασία.
Κατά συνέπεια, γλιτώνουν εκείνοι που είτε έχουν θεμελιώσει είτε θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως το τέλος του χρόνου.
Όπως τονίζουν παράγοντες του υπουργειου Εργασιας, όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3863/2010 και ασκήσουν το δικαίωμά τους μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015, δεν θα θιγούν από τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.
Επισης, χωρίς να υποστούν καμία μείωση από το νέο τρόπο υπολογισμού και καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μπορούν να βγουν στη σύνταξη επτά κατηγορίες ασφαλισμένων μέσα στο 2015.

Οι επτά κατηγορίες ασφαλισμένων που εξαιρούνται είναι:

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

ΙΚΑ – Πως ρυθμίζουμε τα χρέη μας… Τι ορίζει η νέα ρύθμιση των χρεών στο ΙΚΑ

Που γίνεται η ρύθμιση των ασφαλιστικών μου χρεών;
Η ρύθμιση γίνεται με αίτηση έως την 30/6/2013 στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ

Εντάσσονται όλοι ;
Όχι δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλλει Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις την τελευταία 5ετία.

Πόσοι τρόποι ρύθμισης υπάρχουν ;
Υπάρχουν δύο τρόποι ρυθμίσεων
Α) Η πάγια ρύθμιση:
1)Αφορά όλες τις κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, σε καθεστώς ρύθμισης δώδεκα (12) ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα.
2) Αφορά όλες τις καθυστερούμενες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλές, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.
Β) Η ρύθμιση με τον τίτλο “Νέα Αρχή”:
Αφορά τις κεφαλαιοποιημένες οφειλές μέχρι τις 31/12/2012 για όσους ανελλιπώς καταβάλλουν τις εισφορές από 1/1/2013 και προβλέπει εξόφληση σε έως 48 δόσεις με:
- Έκπτωση 25% επί των προσαυξήσεων της κεφαλαιοποιημένης έως 31/12/2012, οφειλής εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι τις 30/6/2017 (48 δόσεις)
- Έκπτωση 30% επί των προσαυξήσεων, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2016
- Έκπτωση 35% εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2015
- Έκπτωση 40% εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30/6/2014
- Έκπτωση 50% εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31/7/2013.
Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 30/6/2013 θα επωφεληθούν με τον μέγιστο αριθμό των 48 μηνιαίων δόσεων. Αντίθετα, για κάθε μήνα καθυστέρησης μετά την 30/6/2013 οι δόσεις θα μειώνονται σε 47, 46, 45 κ.ο.κ ενώ όσοι οφείλουν εισφορές από 1/1/2013, για να ενταχθούν στη νέα αρχή θα πρέπει πρώτα να τις εξοφλήσουν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη νέα ρύθμιση.

Τι είναι και πότε και πως δίνετε η βασική σύνταξη

Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος 2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου περί συντάξεων.

1-Ποιοι δικαιούνται την  βασική σύνταξη:
1). Οι ανασφάλιστοι και όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 4.500 ημέρες ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
1.1) Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
1.2) Το ατομικό και το οικογενειακό τους εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, δεν υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων σαράντα (5.040) ευρώ και δέκα χιλιάδων ογδόντα (10.080) ευρώ αντίστοιχα. Τα ανωτέρω ποσά ανακαθορίζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της βασικής σύνταξης.
1.3) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων Χωρών.

Το ύψος της βασικής σύνταξης είναι πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής. Η βασική σύνταξη σε αυτή την κατηγορία των δικαιούχων δεν μεταβιβάζεται σε δικαιοδόχα πρόσωπα. Αρμόδιος φορέας καταβολής της βασικής σύνταξης είναι ο ΟΓΑ σε περίπτωση μη δικαιούχων αναλογικού ποσού σύνταξης και οι φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο από τους οποίους καταβάλλεται το αναλογικό ποσό σύνταξης.

2-Ποιοι άλλοι δικαιούνται την  βασική σύνταξη
2. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τακτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής.

3-Από ποιον καταβάλετε η βασική σύνταξη
Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο. Στους ασφαλισμένους των οποίων η σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού, αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Συντάξεις για όλους μετά τα 62 έτη από το 2015 – Σαρωτικές αλλαγές σε 8 σημεία για το ασφαλιστικό

Αλλαγές στο ασφαλιστικό άμεσα από το 2015, με αύξηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης κατά 6,5 έτη και κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων σε ηλικίες κάτω των 62 ετών, ζητούν οι δανειστές, και μάλιστα χωρίς να δείχνουν καμία διάθεση για υποχωρήσεις, αφού δεν αποδέχτηκαν τις προτάσεις που τους παρουσίασε η ελληνική πλευρά στην κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, στο τραπέζι των συζητήσεων κυβέρνησης και τρόικας βρίσκονται 8 αλλαγές-φωτιά στο ασφαλιστικό οι οποίες περιλαμβάνουν:
  1. Αύξηση των ορίων ηλικίας στις πρόωρες συντάξεις.
  2. Αύξηση του ελάχιστου χρόνου για κατώτατη σύνταξη από τα 15 έτη που είναι σήμερα στα 21,5 έτη ή από τις 4.500 ημέρες ασφάλισης στις 6.500.
  3. Τροποποίηση του νόμου 3863/10 ως προς τους συντελεστές υπολογισμού των συντάξεων για όσους αποχωρήσουν από την 1η/1/2015.
  4. Κατάργηση του προνοιακού ποσού στις κατώτατες συντάξεις, όπως ήδη αποκάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, καθώς και του ποσού των 220 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ που είναι επίσης προνοιακό
  5. Εκ βάθρων αλλαγές στο ΕΚΑΣ. Εξετάζεται, πρώτον, να αυξηθεί το όριο ηλικίας για τη χορήγησή του στους ήδη συνταξιούχους και από τα 65 να πάει στα 67 και, δεύτερον, να μειωθούν τα εισοδηματικά κριτήρια από τον Μάρτιο του 2015,
  6. Πάγωμα των αυξήσεων, που βάσει πληθωρισμού και ρυθμού ανάπτυξης θα έπρεπε να «παίρνει» η βασική σύνταξη των 360
  7. Ελεύθερη επιλογή των εισφορών που θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ για όσο διάστημα θέλουν, με μείωση όμως και του ποσού σύνταξης για το διάστημα της «φθηνότερης ασφάλισής τους».
  8. Ενοποιήσεις Ταμείων από το 2015. Είναι κρυφό χαρτί στις διαπραγματεύσεις και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το αρχικό σχέδιο του υπουργείου Εργασίας αποσύρεται.

Δουλειά μέχρι τα γεράματα και σύνταξη... πείνας για χάρη της Τρόικας! - Όλα τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό - Τι αλλάζει στις πρόωρες συντάξεις

- Ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό περιλαμβάνει η τελική πρόταση του υπουργείου Εργασίας που έφτασε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα
- Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους, καθώς και ο χρόνος ασφάλισης από τα 15 στα 20 χρόνια
- Περιορίζονται οι πρόωρες συντάξεις και μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων του ΕΚΑΣ
- Ενοποιούνται τα Ταμεία σε έναν φορέα άμεσα από το 2015

Ριζικές αλλαγές στο ασφαλιστικό περιλαμβάνει η πρόταση του υπουργείου Εργασίας στην Τρόικα, με αύξηση του χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, καθώς και περιορισμό στις πρόωρες συντάξεις.

Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα του "Ελεύθερου Τύπου", η πρόταση περιλαμβάνει την αύξηση του χρόνου ασφάλισης από τα 15 στα 20 χρόνια από το 2015. Υπάρχουν τρεις διαχωρισμοί:
1. Όσοι θα έχουν λιγότερα από 15 χρόνια, να μπαίνουν στο εγγυημένο εισόδημα που σημαίνει ότι αν δεν έχουν καθόλου εισόδημα, θα παίρνουν 200 ευρώ το μήνα (ανά άτομο) ή 300 ευρώ (ζευγάρι χωρίς εισόδημα και λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης).
2. Όσοι έχουν 15-20 χρόνια ασφάλισης, θα παίρνουν αναλογική-ανταποδοτική σύνταξη, βάσει των εισφορών που έχουν καταβάλει, χωρίς να ενσωματώνεται σε αυτή τμήμα από τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ που καθιερώνεται από το 2015 και υπολογίζεται με βάση τα χρόνια ασφάλισης που θα έχει ένας εργαζόμενος στο διάστημα από το 2011 μέχρι το έτος συνταξιοδότησής του.
3. Όσοι έχουν από 20 έτη ασφάλισης και άνω, θα "θεωρούνται" κανονικοί ασφαλισμένοι, καθώς θα μπορούν συνταξιοδοτηθούν με τις "κοινές διατάξεις", όπως αναφέρεται στην πρόταση του υπουργείου Εργασίας.

Η πρόταση που έφτασε στους δανειστές περιλαμβάνει επίσης την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης για όλους, όσι βγαίνουν στη σύνταξη προν τα 62, αλλά όχι για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα εξόδου έως το 2018. Αντιθέτως η πρόταση λέει να αυξηθεί κατά 2 χρόνια το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους βγαίνουν στη σύνταξη το 2019 και κατά 4 χρόνια για όσους συνταξιοδοτούνται το 2020.

Παράλληλα, έρχονται αλλαγές και στις πρόωρες συντάξεις, καθώς -σύμφωνα με την εφημερίδα- η κυβέρνηση δεσμέυεται να μειώσει τα προνόμια και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ειδικών ταμείων.

Από το 2015, θα αναπροσαρμοστούν οι συντελεστές που θα εφαρμοστούν για τον υπολογισμό των συντάξεων, ενώ έρχεται και η ενοποίηση των Ταμείων σε ένα φορέα.

Τέλος, καταργούνται τα προνοιακά ποσά που χορηγούνται στην κατώτατη σύνταξη και μειώνονται τα εισοδηματικά κριτήρια του ΕΚΑΣ, καθώς εξετάζεται από τα 9.300 ευρώ το όριο καταβολής του βοηθήματος να πάει στα 6.500 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

http://www.newsit.gr/flash/EFORIES.pdf

Έτσι θα ρυθμίσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας στο ΙΚΑ - Όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή των δόσεων

- Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η πιστοποιημένη καταβολή των εισφορών του Σεπτεμβρίου 2014
και η συνεπής και εμπρόθεσμη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών
- Το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ασκείται μέχρι τις 31/3/2015
- Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλονται στα Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Α΄ και Β΄ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Εντός ημερών θα αναρτηθεί στο www.ika.gr η εφαρμογή που θα επιτρέπει στον ίδιο τον οφειλέτη να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων

Επιστολή προς τους οφειλέτες στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την ένταξη τους στη νέα ρύθμιση, απέστειλε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η πιστοιημένη καταβολή τως εισφορών του Σεπτεμβρίου 2014 και η συνεπής και εμπρόθεσμη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.

Οι βασικοί όροι της νέας ρύθμισης που περιλαμβάνονται στην επιστολή του ΙΚΑ είναι οι εξής:
Α. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ:
Ρύθμιση μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης πρόσθετων τελών 20%.
Β. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 1.000.000 ευρώ:
- Εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής με διαγραφή των πρόσθετων τελών.
- Ρύθμιση της οφειλής σε 12 έως 72 δόσεις με έκπτωση από 90% έως 30% επί των πρόσθετων τελών, αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται.
Γ. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ:
Υπό τον όρο της ένταξης στη ρύθμιση του ν.4152/13 όλου του υπόλοιπου ποσού οφειλής, δύναται να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-72 δόσεων τμήμα οφειλής 1.000.000 ευρώ. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31/3/2015.
Δ. Για οφειλέτες ενταγμένους σε εξυπηρετούμενα υφιστάμενα σχήματα ρυθμίσεων:
- Με αίτηση που θα υποβληθεί έως τις 31/3/2015, μπορούν να υπαχθούν για οφειλές έως 1.000.000 ευρώ ή για τμήμα οφειλής έως 1.000.000 ευρώ στη νέα ρύθμιση των 12-72 δόσεων, και μέχρι 100 δόσεων για κύρια οφειλή έως 15.000 ευρώ
ή
- Οι ήδη ενταγμένοι στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» μπορούν να παραμείνουν στη ρύθμιση απολαμβάνοντας τα πρόσθετα ευεργετήματα που παρέχει ο νέος νόμος (επιπλέον έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων κ.λπ. και αναδρομικός υπολογισμός επιτοκίου 4,56%).
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλονται από 10/11/2014 στα Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Α΄ και Β΄ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) εφαρμογή που θα επιτρέπει στον ίδιο τον οφειλέτη να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής με χρήση εναλλακτικών επιλογών, είτε εφάπαξ καταβολής ή επιλογής 12, 24, 36, 48, 60, 72 ή και 100 μηνιαίων δόσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο νέο σχήμα ρύθμισης λήγει στις 31/3/2015. (Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 31/3/2015).

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί το σύνολο των οφειλετών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που παρέχει ο νέος νόμος.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στα ανωτέρω σχήματα ρύθμισης και τηρούν του όρους αυτών, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Τέλος, το ΙΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας υπαγωγής σε αυτή τη ρύθμιση (31/3/2015), δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα διακανονισμού με αυτούς τους όρους.

Επικουρική και κύρια σύνταξη γίνονται ένα – Το εφάπαξ πάει περίπατο και γίνεται... βοήθημα

- Το κρυφό σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για συντάξεις και εφάπαξ
- Ναι, λέει η τρόικα αλλά θέλει και κατάργηση πρόωρων συντάξεων
- Δείτε από πότε ισχύουν οι αλλαγές και ποιους αφορούν

Κανείς να μην βγαίνει σε σύνταξη πριν τα 62 έτη λέει η τρόικα που επιμένει ότι μόνο η πλήρης αύξηση των ορίων ηλικίας μπορεί να βοηθήσει τα Ταμεία να γίνουν βιώσιμα.
Την ίδια ώρα στο υπουργείο Εργασίας φαίνεται να ολοκληρώνεται το σχέδιο των αλλαγών στο Ασφαλιστικό που μάλλον θα φέρει τα πάνω, κάτω για τους συνταξιούχους στο σύνολό τους
Το σχέδιο προβλέπει μια διετή φάση προσαρμογής ωστόσο από το 2017 έρχονται βασικές αλλαγές


Κατάργηση των ενδιάμεσων και πιο χαμηλών ορίων ηλικίας πριν τα 62 έτη.
Μετατροπή των επικουρικών ταμείων σε επαγγελματικής ασφάλισης.
Υποχρεωτική πληρωμή εισφορών μόνο για όσους είναι μέλη
Συνένωση εισφορών επικουρικής και κύριας σύνταξης
Συγχώνευση επικουρικής και κύριας σύνταξης
Ένταξη όλων των ταμείων σε έναν φορέα με τις ίδιες παροχές
Για τις επιπλέον παροχές ο ασφαλισμένος θα παίρνει συμπλήρωμα από δημόσια ή ιδιωτική ασφάλιση
Υπολογισμός του εφάπαξ ως έντοκη επιστροφή εισφορών, αλλά πάντα ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου.


Αυτά όλα έχουν πάρει την έγκριση της Τρόικας ή οποία επιμένει στην αύξηση των ορίων ηλικίας αλλά και σε μειώσεις συντάξεων με βάση τις δυνατότητες των ταμείων. Από την ελληνική πλευρά πάντως διαβεβαιώνεται ότι έχει εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα ως το 2060, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι πάμε σε αύξηση τουλάχιστον πέντε ετών στα ελάχιστα όρια από τα 15 στα 20 έτη.
http://www.newsit.gr

Ποιοι γλιτώνουν τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας και μπορούν να βγουν στη σύνταξη

Κι όμως υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να βγουν σε σύνταξη χωρίς να περιμένουν να περάσουν το αυξημένο κατώτατο όριο και αυτό δεν αφορά μόνο σε γυναίκες αλλά και ορισμένους από τους άνδρες εργαζόμενους.

Η τρόικα πιέζει να αλλάξουν όλα στο ασφαλιστικό και κυρίως να κοπούν με το μαχαίρι οι πρόωρες συντάξεις ώστε να μην υπάρχει κανείς που να μπορεί να βγει σε σύνταξη πριν τα 62 με μειωμένη ή τα 67 με πλήρη σύνταξη.
Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες που μπορούν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα

Σε ό,τι αφορά στις γυναίκες εργαζόμενες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, 100 ημέρες ανά έτος την τελευταία 5ετία (και πριν από την αίτηση, όχι μόνο τη θεμελίωση), μπορούν να βγαίνουν σε μειωμένη σύνταξη από τα 55 με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2010, στα 56 με συμπληρωμένο το 55ο έτος ηλικίας το 2011, στα 57 με συμπληρωμένο το 55ο έτος ηλικίας τους το 2012.
Οι γυναίκες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία από την 1/1/2013 και μετά βγαίνουν σε μειωμένη σύνταξη στα 62.
Οι γυναίκες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης από την 1/1/2013 και μετά βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη στα 67.

Για τους άνδρες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης, 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία από 1/1/2013 και μετά προβλέπεται ότι μπορούν να βγουν σε μειωμένη σύνταξη στα 62, ενώ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη στα 67.
http://www.newsit.gr

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Αλλαγές για ΟΓΑ, Δημόσιο και ενστόλους το 2015

1. Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ. Με βάση όσα προβλέπονται στον Ν. 2458/97 όσοι συνταξιοδοτηθούν από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Οργανισμού το 2015 θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη, σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2014.
Πρόκειται για τη μείωση της βασικής σύνταξης που ξεκίνησε το 2003 και θα ολοκληρωθεί το 2026 με ποσοστό 4% κάθε χρόνο. Εκείνοι επομένως που συνταξιοδοτήθηκαν το 2015 θα λάβουν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 52 %. Ωστόσο, η βασική σύνταξη του ΟΓΑ αναπληρώνεται από την κύρια σύνταξη για την οποία έχουν καταβληθεί οι σχετικές εισφορές και δεν επέρχεται ουσιαστική μείωση.
2. Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του ποσοστού αναπλήρωσης για τις συντάξεις του Δημοσίου και των ειδικών ταμείων (με βάση τον νόμο 3029/02). Συγκεκριμένα το ποσοστό αναπλήρωσης έχει αρχίσει από το 2008 να μειώνεται για κάθε χρόνο. Είναι απαραίτητο για μία ακόμη φορά να επισημανθούν τα ακόλουθα:

• Η μείωση αυτή αφορά τα χρόνια που συμπληρώνει ο εργαζόμενος μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Δηλαδή για έναν εργαζόμενο που συμπληρώνει τη νέα χρονιά 35 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο, τα 27 χρόνια υπολογίζονται με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα 8 χρόνια με ποσοστά 72%.
• Τα χρόνια ασφάλισης που έχουν συμπληρωθεί μέχρι το τέλος του 2007 αλλά και τα έτη ασφάλισης που συμπληρώνονται από το 2008 και μετά υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του Οκτωβρίου 2011.
• Για κανέναν εργαζόμενο δεν προκύπτει χαμηλότερη σύνταξη σε σχέση με εκείνη που θα έπαιρνε στο τέλος του προηγούμενου χρόνου. Απλά για κάθε «εξτρά» χρόνο, αντί να πάρει 32 ευρώ επιπλέον σύνταξη, θα πάρει με βάση τη συγκεκριμένη αλλαγή περίπου 29 ευρώ παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση κριτήριο ή λόγο να συνταξιοδοτηθεί ο εργαζόμενος νωρίτερα.
3. Αύξηση χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας των ενστόλων. Οι ένστολοι που θα θεμελιώσουν δικαίωμα συμπληρώνοντας 24, 6 πραγματικά έτη ασφάλισης από τη νέα χρονιά δικαιούνται πλήρη σύνταξη είτε συμπληρώνοντας το 60ό έτος είτε με συνολικά 40 έτη ανεξαρτήτως ηλικίας. Στα 40 έτη μπορούν να προσμετρηθούν ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης, ο πλασματικός του στρατού καθώς επίσης και η πλασματική 5ετία. Το ίδιο συμβαίνει και για τρίτεκνους ενστόλους που χάνουν το καθεστώς της συνταξιοδότησής τους.
http://www.ethnos.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ